НАНА эмнэлгийн шалгарсан know-how

Нүүрний хэлбэр
засах мэс засал

Нүүрний ерөнхий хэмжээс болоод
тухайн хүний онцлогийг чухалчлан үзнэ

개인정보 수집 및 이용에 대한 안내

나나 성형외과에서는 고객상담 서비스 제공을 위하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집하고자 합니다.

수집하는 개인정보 항목
이름, 연락처
수집 및 이용목적
나나성형외과에서 진행하는 수술 및 진료에 관한 전화상담
보유 및 이용기간
전화상담 목적의 종결시까지

Дөрвөлжин эрүүний давтан мэс засал

Эхний хийлгэсэн мэс заслын асуудлыг сайтар шинжлэн эгц урд, хажуу тал, 45 градусын өнцгөөс ямар харагдахыг тооцоолон төгс хэмжээстэй V хэлбэрийг гарган мэс засал хийнэ.
1차 수술의 문제점을 정확하게 분석하여
정면뿐만이 아닌 측면, 45도 각도의 턱라인을
생각하여 완벽한 비율과 자연스러운 V라인으로
만족도 높은 수술을 진행합니다.
Previous Next

나나성형외과의 사각턱 재수술이 특별한 이유

01 재수술의 원인 분석
상담과 진단을 통해 재수술의 원인을 파악하여
환자에게 맞는 수술 방법으로 진행합니다.
02 3D-CT-ийн тусламжтайгаар
нүүрний яс, булчингийн өөрчлөлтийг
нэгбүрчлэн шинжилж мэс заслын төлөвлөгөө гаргана.
03 Мэргэжлийн аюулгүй систем
мэс заслын өрөөн дотор, гадна аюулгүй байдлыг нэгдүгээрт тавин мэс заслыг гүйцэтгэнэ.
04 Мэс заслын цагийг багасгах
Мэс заслын цагийг хурдлуулснаар цус алдалт, хөхрөлт, хавдалтыг багасгаж,
эдгэрэлтийг хурдлуулна.
05 Давтан мэс засал NO!
Мэргэжлийн эмч хамт олны нарийн үзлэгийн
тусламжтай нэг удаагийн мэс заслаар төгс үр дүнг гаргана.

Дөрвөлжин эрүүний давтан мэс заслын талаар

Мэс заслын цаг

1цаг

Мэдээ алдуулалт

Бүтэн норкоз

Эмнэлэгт хэвтэх эсэх

Үгүй

Цус гадагшлуулах гуурс

Байхгүй

Оёдол авах

7 хоногийн 
дараа

Хэвийн амьдрал

 7 хоногийн дараа

Эмнэлгийн үзлэг

Мэс заслын дараах
7 хоног

НАНА эмнэлэг
дөрвөлжин эрүүний давтан
мэс заслын гол онцлог

나나성형외과
사각턱 재수술
키포인트

Энэ нь дөрвөлжин эрүүний мэс заслын дараа өөрчлөлт гараагүй, эрүүний тэгш бус хэм зэргийг засахыг хүссэн тохиолдолд давтан мэс засал хийлгэх боломжтой байдаг. Давтан мэс засал нь анхны мэс заслаас илүү нарийн төвөгтэй учраас мэргэжлийн, туршлагатай
эмч хамт олонд хандаж мэс заслаа хийлгэх хэрэгтэй.
Энэ нь дөрвөлжин эрүүний мэс заслын дараа өөрчлөлт гараагүй, эрүүний тэгш бус хэм зэргийг засахыг хүссэн тохиолдолд давтан мэс засал хийлгэх боломжтой байдаг. Давтан мэс засал нь анхны мэс заслаас илүү нарийн төвөгтэй учраас мэргэжлийн, туршлагатай 
эмч хамт олонд хандаж мэс заслаа хийлгэх хэрэгтэй
안면윤곽 재수술 집도 노하우

안면윤곽 재수술
집도 노하우

해부학적 이해와 
전문적인 높은 수준의
수술 노하우를
가지고 있습니다.
정확하고 안정적인 고정 기술력

정확하고 안정적인
고정 기술력

한 번 고정한 핀에서
새로운 고정점을
찾는 것이
중요합니다.
어느 각도에서나 슬림한 라인

완벽한 비율
자연스러운 V라인

개개인의 얼굴에
맞도록 조화롭고
균형있게 만드는
것이 중요합니다.
부작용 최소화 안전한 수술

부작용 최소화
안전한 수술

오랜 노하우의
의료진이 정확한
원인을 분석하여
수술을 진행합니다.
수술 후 케어

나나성형외과의
수술 후 케어

세심한 수술 후
케어로 만족도
있는 결과를
보여드립니다.

НАНА эмнэлгийн   Q & A

사각턱 재수술을 하고
싶은데 병원 선택
기준
이 있을까요?

재수술은 얼굴의 신경, 근육, 
피부조직 등 많이 변형되어 있어 
고난이도의 수술입니다. 따라서 
오랜 경험과 노하우를 가진
의료진이 집도하는지, 정밀진단이 
가능한지, 안전시스템, 응급시스템, 
마취전문의 상주 등을 갖추고 있는지 
확인하고 선택하시는 것이 좋습니다.

수술 후 변화가 거의 없어서
재수술을 받고 싶은데
언제쯤 하는게 좋을까요?

재수술은 이미 수술을 진행했던 
부위를 재개선하는 것이므로 
첫 수술을 받고 최소 6개월~1년 
후의 회복기간을 거치고 방문하셔야 
얼굴의 뼈와 근육이 정리되어
정확한 진단을 받으실 수 있습니다. 
개인차에 따라 잔 붓기는 1년동안 
지속되는 분들도 계실 수 있습니다.
               

НАНА эмнэлгийн
дөрвөлжин эрүүний давтан
мэс засал хэрэгтэй тохиолдлууд

НАНА эмнэлгийн
дөрвөлжин эрүүний давтан мэс засал хэрэгтэй тохиолдлууд

Давтан мэс заслын шалтгаан олон төрөл учраас гол асууудлыг шинжлэн
тохиросн мэс заслын аргыг ашиглана.

 • 01

  Эхний мэс заслын дараа
  урдаасаа нүүр жижигрээгүй үед

  정면에서 갸름해지지 않은 경우
 • 02

  Эхний мэс заслын дараа
  овон товон болсон тохиолдолд

  이차각이 생긴 경우
 • 03

  Эхний мэс заслын дараа
  тэгш бус хэмтэй болсон тохиолдолд

  안면 비대칭이 생긴 경우
 • 04

  Эхний мэс заслын дараа
  эрүү өвдөх юмуу чимээ гарах тохиолдолд

  턱 통증이나 소리가 나는 경우
 • 05

  Эхний мэс заслын дараа
  эрүүний яс жигд биш байх тохиолдолд

  턱선이 울퉁불퉁해진 경우
 • 06

  Эхний мэс заслын дараа
  сөрөг нөлөө гарсан тохиолдолд

  부정유합이 발생한 경우

НАНА эмнэлгийн найдвартай эрүүний мэс засал

НАНА эмнэлгийн найдвартай
эрүүний мэс засал

3D - CT мэс заслын
өмнөх шинжилгээ

Мэс заслын өмнө 3D - CT мэс заслын өмнөх шинжилгээгээр
хүн бүрийн өөр хоорондоо ялгаатай нүүрний ясны хэлбэр,
булчингын зузаан, мэдрэлийн судалны байрлал зэргийг
тодорхойлон нягталж, үүн дээр үндэслэн
мэс заслын дизайнаа гаргана.

Мэс заслын өмнөх
нэгдсэн шинжилгээний систем

Мэс заслын өмнөх шинжилгээний төхөөрөмжнүүдээр 
нэгдсэн шинжилгээ хийн мэс заслын аюулгүй байдлыг хангана.
50 гаруй төрлийн өвчний шинжилгээгээр өвчтөний
эрүүл мэндийн дата-г шалгасны дараа
тухайн хүний оношид тааруулан мэс заслыг хийнэ.

Салбар салбарын мэргэжилтнүүд

Олон туршлагатай, салбар бүрийнхээ нарийн мэргэшсэн
эмч, мэргэжилтнүүд аюулгүй, үр дүнтэй үйлчилгээг хүргэнэ.
Арвин туршлагатай нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын баг үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй, найдвартай,
үр дүнтэй мэс заслын үр дүнг хариуцан ажиллаж байна.

Мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн

Байнгын хяналтын системээр өвчтөний 
байдлыг цаг алдалгүй хянаж, мэс заслын өмнөөс
мэс заслын дараах эдгэрэлтийн явцад мэдээ алдуулалтын
мэргэжилтэн өвчтөнийг хариуцан хяналт тавина.

Нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын дараах арчилгаа

НАНА эмнэлэгт эрүүний мэс заслын дараа
хамгийн шилдэг үр дүнгийн төлөө арчилгаа
эмчилгээний багц үйлчилгээг явуулдаг.
Хавдалт багасгах хавдалтын программ зэрэг
арьс арчилгааны үйлчилгээгээр эдгэрэлтийг хурдасгана.

НАНА эмнэлгийн санал болгох бичлэг

Нарийн нягт үзлэг, зөвлөгөөгөөр дамжуулан хүн хүний онцлогт тохирсон мэс заслаар шинэ дүр төрхийг бэлэглэх НАНА-гийн бичлэгээр хүлээн авч үзээрэй!

Нарийн нягт үзлэг, зөвлөгөөгөөр дамжуулан хүн хүний онцлогт тохирсон мэс заслаар шинэ дүр төрхийг бэлэглэх НАНА-гийн бичлэгээр хүлээн авч үзээрэй!

Нана гоо сайхны эмнэлэг Өмнөх ба дараах

өмнөх би & одоогийн би

NANA PLASTIC SURGERY