NANA's specialty

Rhinoplasty

We not only upgrade the nose shape
that is customized for each individual
but also improve the nose functions.

개인정보 수집 및 이용에 대한 안내

나나 성형외과에서는 고객상담 서비스 제공을 위하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집하고자 합니다.

수집하는 개인정보 항목
이름, 연락처
수집 및 이용목적
나나성형외과에서 진행하는 수술 및 진료에 관한 전화상담
보유 및 이용기간
전화상담 목적의 종결시까지
НАНА ГОО САЙХНЫ ЭМНЭЛЭГ

Бүргэд хамар

Бүргэд хамар

Хамрын дундах бүргэдийн хамар шиг гарж ирсэн товгор ястай хамрыг засах хагалгаа юм. Хамрын яс ба , септик мөгөөрсний хэт их өсөлт нь хамрын зарим хэсгийг намхан харагдуулан хамрын үзүүр унжсан хмарыг хэлнэ.Хамрын дунд хэсгийн яс нь хэтэрхий хөгжөөд бүргэдэг нь хамар нь хэрцгий ба түрэмний харагдуулдах тохиолдол их байдаг. НАНА гоо сайхны эмнэлэгийн бүргэдэг нь хамрын хагалгаа нь хувь хүний шалтгаанаас шалтгаалаад хамрын яс багасгах аргааг дамжуулан хамрын голд гарж ирсэн хэсгийг хасан хмарын үзүүрийг хасан засаж бүргэдэг нь хамрын янзлах болно.
НАНА гоо сайхны эмнэлэгийн бүргэдэн хамрын хагалгааны арга
 • 01

  Хамар дээрхи бүргэдэн ясыг авах

  Гарж ирсэн ясыг үрж авах ба мэс ашиглан хусаж арилгана.






 • 02

  Хамрын үзүүрийг өндөрлөх

  Ихэнх бүргэдэн хамрын хамрын үзүүр хэсэг нь доошоо унжсан тохиолдол их байдаг мөгөөрсийг ашиглан хамрын баганийг босгон хамрын үзүүрийг өндөрлөж өгөх юм. Хамрын үзүүрийг өндөрлөх юм бол бүргэдэг нь хамрын хэмжээ багасан . Хамрын уг намхан тохиолдолд хамрын угт ч бас суулгацыг хамт суулгаж хэрэглэнэ.
 • 03

  Өргөн хамрийн угийг багасгах

  бүргэдэн хамар дээрээ хамрын уг маань өргөн тохиолдолд хамрын ясны гадна талд ясны хагаралын дотогш нь цуглуулж өгнө.





Бүргэд хамрын хэмжээнээс шалтгаалах хагалгааны арга
Бүргэд хамрын хэмжээнээс шалтгаалах хагалгааны арга
Бүргэд Хамрын уг Хамрын үзүүр Хагалгааны арга
O өндөр өндөр хамрын дотор тал зүсэлтээр товойж гарах ясыг хасах
O намхан өндөр хамрын дотор тал зүсэлтээр товойж гарах ясыг хасах + хамарт суулгац суулгах
O өндөр намхан товойж гарах ясыг хасах +өөрийн мөгөөрс ашиглан хамар өндөрлөх
O намхан намхан товойж гарах ясыг хасах + өөрийн мөгөөрс ашиглан хамрын үзүүр өндөрлөх + хамарт суулгац суулгах
Бүргэдэн хамрын хагалгааны арга
 • 비주와 хамрийн дотор зүсэлт хийх зураасыг дагаад зүсэлт хийх.

 • мөгөөрсөн яс аюулгүй авж хамрын үзүүр өнцөг хэмжээг тааруулангаа мөгөөрсийг нэмж болдог.

 • өндөр болсон хамрын үзүүр ба духны зураасыг суулгацыг нарийн зүсэн хийдэг.

НАНА гоо сайхны эмнэлэг өмнө дараах зураг

өмнөх би & одоогийн би

NANA PLAsTIC SURGERY