나나성형외과의 특별한 노하우

가슴

다년간의 노하우를 가진 가슴 성형 전문의가
직접 집도하여 믿을 수 있습니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 안내

나나 성형외과에서는 고객상담 서비스 제공을 위하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집하고자 합니다.

수집하는 개인정보 항목
이름, 연락처
수집 및 이용목적
나나성형외과에서 진행하는 수술 및 진료에 관한 전화상담
보유 및 이용기간
전화상담 목적의 종결시까지

Хөхний шинжилгээ

Хөхний мэс заслын дараа имплантанд өөрчлөлт байгаа эсэхийг гаднаас хараад
мэдэх боломжгүй байдаг учраас хөхний шинжилгээ хийлгэх нь чухал байдаг.
НАНА гоо сайхны эмнэлэг нь хөхний хагалгаа болон имплантын талаар мэдлэг
туршлагатай мэргэжлийн эмч нар хөхний үзлэг , шинжилгээг нарийн хийж өгдөг .
Хөхний мэс заслын дараа имплантанд өөрчлөлт байгаа эсэхийг гаднаас хараад мэдэх боломжгүй байдаг учраас хөхний шинжилгээ хийлгэх нь чухал байдаг.
 НАНА гоо сайхны эмнэлэг нь хөхний хагалгаа болон имплантын талаар  мэдлэг , туршлагатай мэргэжлийн эмч нар
 хөхний үзлэг , шинжилгээг нарийн хийж өгдөг .
Өмнөх Дараах
 • НАНА гоо сайхны эмнэлэгийн хөхний шинжилгээ нь

 • Хөхний хагалгааны дараа имплантны байрлал болон нугаларах/ задрах
   имплантнаас үүдэлтэй өөр бусад асуудал үүссэн эсэхийг мэдэх нь чухал байдаг.
  Гэхдээ энгийн шинжилгээний төв болон эмнэлэгүүд нь
   хөхний имплантны талаар тодорхой мэдлэг болон туршлага муутай байдаг.
  Тийм ч учраас хөхний хагалгааны дараах шинжилгээг энэ төрлөөр дагнасан
  хөхний мэргэжлийн эмч нар хийх нь зөв байдаг 
 • имплантны гэмтлийг нарийн шинжлэх боломжтойхөхний шинжилгээ

 • имплант нь дотроо задрах , хагарах , эргэх зэрэг асуудал үүссэн ч 
  гаднаасаа харагдах , эсвэл хүнд өөрт нь мэдрэгдэх зовиур байдаггүй .
  НАНА гоо сайхны эмнэлэг нь сүүлийн үеийн хэт авиан аппрат ашиглан 
  оношлоход хүндрэлтэй имплантны гажигийг хурдан шуурхай , нарийн илрүүлдэг .

Хөхний шинжилгээхийлгэх шаардлагатай тохиолдол

Орчин үеийн хэт авиан төхөөрөмжөөр дамжуулан имплантны бичил өөрчлөлтийг илрүүлж
түүндээ таарсан оношлогоо эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэх аргыг авч хэрэгжүүлсээр байна.

Хөхний үзлэг хийхэд оновчтой хэт авиан аппрат

Алхам .01

Хөхний гэмтэлийн шинжилгээ

Гэмтэл үүссэн гэж таамаглаж буй
хэсэгт эсвэл ерөнхий байдлаар
оношлогоо хийх боломжтой .

Алхам .02

Гэмтлийн оношлогоо, шинжилгээ

Хөхний хэт авиан оношлогооны аппрат нь
хэт авиан зурган дээрхи гэмтэлийг шинжилж
шинжилгээний өгөгдлийг нарийвчлан харуулдаг.

Хөхний хагалгааны өмнө болон дараа
хийх шаардлагатай
хөхний шинжилгээ

Хөхний хагалгааны өмнө болон дараа хийх шаардлагатай хөхний шинжилгээ

Эмчийн үзлэг болон хэт авиан шинжилгээ
шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд
нэмэлт шинжилгээ хийх магадлалтай ба
Бид зөвхөн шаардлагатай шинжилгээг хийдэг.
эмчийн үзлэг, хэт авиан шинжилгээ хийдэг ба 
өвчтөний биеийн байдлаас шалтгаалан
нэмэлт шинжилгээ хийж болно.Бид зөвхөн
зайлшгүй шаардлагатай шинжилгээг л хийдэг.

Хэт авиан шинжилгээ

  Хамгийн сүүлийн үеийн хэт авианы аппарат ашиглан
Хувь хүний өвчний байдал болон 
Бие махбодийн байдлыг харгалзан үзсэний 
үндсэн дээр шинжилгээг хийдэг болно.

Эсийг шүүх

Хөхний гэмтэлээс үүссэн эсүүдийг нарийн зүүгээр
цуглуулдаг ба микроскопоор
үргэлжлүүлэн ажиглана.

Эсийн шинжилгээ

Хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалт хийсний дараа 1.5 мм
зузаантай зүүг хөхний зангирсан хэсэгт
хийж эсийг салган цуглуулах ба
энэ эс дээр тулгуурлан үзлэг хийнэ.

Маммотом эсийн шинжилгээ

Америкийн FDA- с хүлээн зөвшөөрсөн
3-5 мм ийн урттай зүүгээр
гэмтсэн эсийг салган авч шинжилнэ .

НАНА гоо сайхны эмнэлэгээс хариулж буй   АСУУЛТ & ХАРИУЛТ

Имплантны шинжилгээгээр
хөхөнд үүсэх аливаа өвчлөлөөс
урьдчилан
сэргийлж чадах уу ?

НАНА гоо сайхны эмнэлэг нь хөх судлалын эмч
өндөр нарийвчлалтай хэт авиан аппарат ашиглан
бичил гэмтэл , хөхний үрэвсэлт өвчин,
имплантны гажигийг илрүүлж урьдчилан
 сэргийлэх үйлчилгээг үзүүлдэг .

Хөхний хагалгааны дараа
имплантны шинжилгээг
хэдий хүртэл
хийлгэх шаардлагатай вэ ?

Хөхний хагалгааны дараа суулгац эсвэл хөхний дотор 
ямар нэгэн гажиг байгаа эсэхийг шалгахын тулд
1-2 жилдээ нэг удаа тогтмол
шинжилгээ өгөхийг зөвлөжбайна.

Хагалгааны дараа хөхний
хэт авиан аппрат ашиглан
имплант шалгах

Хагалгааны дараа хөхнийхэт авиан аппратны тусламжтай имплант шалгах

Хөх томруулах хагалгааны дараа суулгацын байрлалыг
шалгаж өгсөнөөр дараа нь үүсэж болзошгүй аливаа хүндрэлээс урьдчилан сэргийлж өгдөг.

 • 01

  Суулгацны хагаралт шалгах

  шинжилгээ
 • 02

  Суулгацны нугаралт шалгах

  шинжилгээ
 • 03

  хөхний хорт хавдрын

  шинжилгээ
 • 04

  хөхний хоргүй хавдрын

  шинжилгээ
 • 05

  Өөх суулгалтаас үүдэлтэй хүндрэлийн

  шинжилгээ
 • 06

  Өөх суулгалтаас үүдэлтэй шохойжилтын

  шинжилгээ

НАНА гоо сайхны эмнэлгийнхөхний шинжилгээний төвийн систем

НАНА гоо сайхны эмнэлгийн хөхний шинжилгээнийтөвийн
МАМА буюу унжсан хөхний хагалгаа

Өндөр түвшний хөхний шинжилгээ

Хөхний мэс засал хийлгэхээс өмнө хөхний шохойжилт
болон хоргүй хавдрыг урьдчилан шалгаснаар илүү
 аюулгүй хагалгааг хийх боломжтой. Түүнчлэн мэс
 засал хийсний дараа имплант тасарсан имплантны
 агшилт , хальсны зузаан , мэс заслын дараах хаван
 үрэвсэл суулгацын байрлалыг шалгах боломжтой. 

Өндөр нарийвчлалтай хөхний хэт авиан шинжилгээ

НАНА гоо сайхны эмнэлэг нь ердийн хэт авиан аппрат биш их сургуулийн
нэгдсэн эмнэлгийн түвшний өндөр нарийвчлалтай 2 аппрат ашиглан хувь
хүний онцлогт тохируулан тоног төхөөрөмжийг сонгон үйлчилж байна.
 

Маммотом эсийн шинжилгээ

Маммографи эсвэл хөхний хэт авиан шинжилгээгээр
хөхний зангирал , ургацаг илэрсэн тохиолдолд маммотом
хагалгааны тусламжтай зангирлыг түүж авах ажилбарыг
 гоо сайхны хагалгаатай хослуулснаар хөхний хагалгаа нь 
 илүү үр дүнтэй , аюулгүй болох боломжтой. 

Их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэгтэй дүйцэхүйц сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан

Хагалгааны өмнөх оношлогоог зөв хийх болон хагалгааны дараах үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, ёэтгэл ханамжтай байдлын төлөө тухайн
эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмж маш чухал үүрэгтэй байдаг. Хөхний үрэвсэл , зангирал цаашлаад хөхний хавдрын талаархи нарийн
оношлогоо , эмчилгээ , хагалгааны дараах сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх үүднээс нэгдсэн эмнэлэгийн түвшиний тоног төхөөрөмжөөр
 тоноглогдсоноороо илүү давуу талтай юм . 

НАНА гоо сайхны эмнэлгийн санал болгож буй бичлэг

НАНА гоо сайхны эмнэлгийн хөхний гоо заслын болон хөхний чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжлийн эмч нар нь
таны эрүүл мэнд , аюулгүй байдал , гоо сайхныг хариуцан ажиллаж байна .

НАНА гоо сайхны эмнэлгийн хөхний гоо заслын болон хөхний чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжлийн эмч нар нь
таны эрүүл мэнд , аюулгүй байдал , гоо сайхныг хариуцан ажиллаж байна . 

나나성형외과 전후사진

과거의 나 & 현재의 나

NANA PLAsTIC SURGERY

함께 생각해보면 더 좋은 : )
나나성형외과 이벤트

LEFT RIGHT
 • 오늘 수술하고
  오늘 퇴원하자
  원데이가슴수술
 • 벨라젤최다수술의
  독보적 수술노하우
  벨라젤가슴성형
 • 프리미엄 가슴성형
  최애보형물 모티바!
  모티바가슴성형
 • 얼굴공개없는
  리얼모델모집
  가슴성형리얼모델모집
{GROUP_mo_q_sl}은 존재하지 않는 그룹디자인 입니다.