Аюулгүй ажиллагаа

НАНА пластик гоо сайхны эмнэлэг

Аюулгүй хагалгааны систем

Өвчтөнийхөө аюулгүй байдлыг нэгт тавьдаг НАНА эмнэлэгийн аюулгүй мэдээ алдуулалтын систем.

01. Өвдөлтгүй мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн

01.Өвдөлтгүй мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн

"НАНА гоо сайхны эмнэлэгээс бүтэн мэдээ алдуулалт ,хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалт
өвдөлтгүй мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн өөрийн биеэр хмйх болно."

02. Оновчтой мэдээ алдуулах систем

02. Оновчтой мэдээ алдуулах систем

"Нанагийн пластик гоо сайхны эмнэлэгийн мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн маань хагалгааны өмнө ,дараах биеийн байдалыг хүртэл
1: 1 мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцоогоор удирдан зохицуулах системийг хэрэгжүүлдэг. "

03. Яаралтай тусламж

03. Яаралтай тусламж

"Гэнэтийн тохиолдолд түргэн тусламжийн мэргэжилтэн Деррар (Герман) яаралтай тусламж, зүрхний дефибриллятор, онцгой байдлын аврах тоног төхөөрөмж зэрэг хариу арга хэмжээ авах боломжтой.
Бүхий л нөхцөлд аюулгүй байдлыг даван туулахад шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмжтэй байгаа."

04. Тасралтгүй цахилгаан үүсгүүр(UPS)

04. Тасралтгүй цахилгаан үүсгүүр(UPS)

"Байгалийн гамшиг гэх мэт таамаглашгүй нөхцөлд ч тогтвортой цахилгаан хангамжид зориулагдсан
Тасралтгүй тэжээлийн хангамж (UPS) нь үйл ажиллагааг аюулгүй
ажиллагааг хангах системээр тоноглогдсон. "

05. Өвдөлтийг удирдах систем(PCA)

05. Өвдөлтийг удирдах систем(PCA)

Өвдөлтийг хянах систем (PCA) нь өвдөлтийг хянах боломжийг танд олгодог
Энэ нь хамгийн сүүлийн үеийн PCA (Өвчтөний хяналтад тулгуурласан эмчилгээ) юм. ""

06. Урьдчилан сэргийлэлтийн
туршилтын нэг цэгийн систем

06. Урьдчилан сэргийлэлтийн
туршилтын нэг цэгийн систем

"Аюулгүй хагалгааны төлөө хагалгааны өмнө шинэжилгээний систем эмнэлэг дотороо шинэжилгээний төлөө хийж чадах
мэргэжлийн радиологич, эмнэлзүйн эмгэг судлаач зогсолттой түргэн шуурхай шинэжилж байдаг.