Нана гоо сайхны эмнэлгийн
тусгай арга, туршлага

Нүүрний хэлбэр

Нүүрний бүх л балансийг тэнцвэржүүлсэн
тухайн хүнд өөрт нь тохирсон мэс засал

개인정보 수집 및 이용에 대한 안내

나나 성형외과에서는 고객상담 서비스 제공을 위하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집하고자 합니다.

수집하는 개인정보 항목
이름, 연락처
수집 및 이용목적
나나성형외과에서 진행하는 수술 및 진료에 관한 전화상담
보유 및 이용기간
전화상담 목적의 종결시까지

Нүүрний хэлбэр засах дөрвөлсөн мэс засал

Хувь хүнд тохирсон зөв дүр төрх ба нүүрний онцлогийг тодотгосон
нүүрний хэлбэр засах мэс засал.
 Хувь хүнд тохирсон зөв дүр төрх ба нүүрний онцлогийг тодотгосон
нүүрний хэлбэр засах мэс засал.
Previous Next
 • Нана гоо сайхны эмнэлгийн нүүрний хэлбэр засах нь?

 • Хүн болгоны нүүрний онцлогийг харгалзан мэс засал хийх

  Хүн болгоны дүр төрх өөр байдагтаа адил нүүрний яс ба эд эс зэрэг нь 
  хувь хүнээ дагаад харгалзан үзэх хүчин зүйлийд нь их байдаг .
  Нүүрийг бүрдүүлдэг бүх хүчин зүйлүүдийг нарийн нягт шинжлэн анализ хийн 
  хувь хүнд тохирсон онцлогийг харгалзан ясны тайрж авах хэмжээг 
  тааруулан мэс заслыг явуулах байгаа.
 • Өв тэгш , Өө сэвгүй нүүрний хэлбэр гэдэг нь?

 • 얼굴의 조화와 비율에 맞는 디자인

  모발선에서 양 미간 사이까지의 거리와 양 미간에서
  코기둥까지의 거리, 코 기둥에서 턱 끝까지의 거리가
  모두 같은 비율로 1:1:1이며, 양측광대뼈 사이의 거리가
  측두부 보다 약 10%정도 돌출되고 양측 하악의 각진
  부분 사이의 거리가 측두부 보다 약 20%감소되는
  형태가 이상적이라 할 수 있습니다.

Нана гоо сайхны эмнэлгийн Нүүрний хэлбэрийн дөрвөлсөн
мэс заслыг
онцлох шалтгаан

01 Хийж байгаа мэргэжилтэний сэтгэл ханамж биш
үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг өгөх мэргэжилийн мэс заслыг явуулах.
02 Аюулгүй мэс засал
аюулгүй ажилгааг хангалтын төлөө цахилгаан тасарсан ч
хэргэлж болох багаж болон аюулгүй системийг хэрэгжүүлдэг.
03 Аюулгүй мэдээ алдуулалтын арга
хагалгааны өдөр үйлчлүүлэгчийн биеийн байдлыг шалгасаны дараа
хамгийн их тохиромжтой мэдээ алдуулах аргаар явагдах болно.
04 Системтэй мэс засал
нэг төрлийн мэс засалдаа мэргэшсэн мэргэжилтэний системтэй төрөлжсөн системээр
аюулгүй байгалийн өөрийн мэт гоо сайхныг бүтээх болно.
05 Сүүлийн үеийн мэс засал
сүүлийн үеийн мэргэжилийн эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжөөр бүрдсэн бөгөөд
үүсэх боломжтой бүх л байдалд арга хэмжээ авах боломжийг бүрдүүлсэн байгаа.

Нүүрний хэлбэр 2-ролсон, 3-валсан, 4-вөлсөн

안면윤곽 2종

Нүүрний хэлбэр 2-ролсон

Дөрвөлжин эрүү багасгах + Шанаа багасгах
Эгц урдаас ,Хажуу гээд аль ч өнцгөөс харсан төгс 
нарийнхан V хэлбэрийг бий болгож өгнө.
안면윤곽 3종

Нүүрний хэлбэр 3-валсан

Дөрвөлжин эрүү багасгах + Шанаа багасгах +
Эрүүний үзүүр засах
эрүүний үзүүр хүртэл төгс хэлбэрийг бий болгон өөрийн мэт хөөрхөн нүүрний хэлбэрийг бий болгох .
안면윤곽 4종

Нүүрний хэлбэр 4-вөлсөн

Дөрвөлжин эрүү багасгах + Шанаа багасгах +
Эрүүний үзүүр засах+ Гадна давхрагийг засах
Гадна талаас нь ясыг нимгэлэх хагалгааг нэмэлтээр хийснээр
эгц өөдөөс харахад илүү үлгэрийн мэт өөрчлөлт үр дүнг өгөх байгаа.

Зөвхөн Нана гоо сайхны эмнэлгийн
Нүүрний хэлбэрийн 4-вөлсөн
мэс заслын гол чухалчилах зүйл

ЗөвхөнНана гоо сайхны эмнэлгийн
Нүүрний хэлбэрийн 4-вөлсөн
мэс заслын гол чухалчилах зүйл

Боломжтой гэх бүх арга ба ур чадвараар дамжуулан үзэсгэлэнг бий болгох .
Хүн бүрийн яс, эд эс ,арьсны байдал
харгалзан хамгийн тохиромжтой хагалгааны аргыг сонгох болно .
가능한 한 모든 방법과 기술을 통해 아름다움을 구현합니다.
개인의 뼈, 연부조직, 피부타입을 고려하여 가장 적합한
수술방법을 선택합니다.
섬세한 긴곡선절제술

Нарийн аргаар гадна давхарга засах

 Нарийн тэгш зүсэлт 
Нарийн тэгш хэмийн зүсэлт хийн авж
                       эрүүнд товгор яс байхгүйгээр  
                        гөлгөр хэлбэртэй болгож өгнө.
단단하게 이중고정

Бат бөх 2 давхар бэхэлгээ

Далий эдгэхээс сэргийлэн
                      титануим материалийн бэхэлгээгээр бат бөх 
                      бэхлэнэ. 
피부처짐 걱정 NO

Арьс унжилтанд санаа зоволтгүй

 Өргөн шанаа 
 Шанаанд зүсэлт хийсний дараа 
                      тохиромжтой аргаар 
                      арьсны унжилтыг багасгах.  
낮은 흉터걱정

Сорвинд санаа зоволтгүй

Аман доторх зүсэлт мөн
 хамгийн бага хэмжээтэй зүсэлтээр явагдах ба мэс заслын дараах арчилгаагаар дамжуулан сорвийг .

Нана гоо сайхны эмнэлгээс таньд зориулсан асуулт харулиулт   Q & A

윤곽수술 후
주의해야할 점이 있나요?

얼굴에 압박밴드를 이틀동안 하고 
상체를 높인 상태로 지내는 것이 
붓기에 도움이 됩니다. 수술 후 
48~72시간동안 냉찜질을 해주시고
처음에는 부드러운 음식을 드시다가
2주 후부터 정상식사가 가능합니다.
뼈가 완전히 붙기 전 4주정도는 딱딱한 
음식을 피해서 드시는 것이 좋습니다.

윤곽수술 후 흉터가
남을까봐 걱정되요

안면윤곽 수술은 대부분 바깥이 아닌
입안을 절개하여 시행되므로 흉터가
외부에는 남지 않습니다. 광대축소술은
구렛나루를 통해 광대뼈 옆 부분으로
접근하지만, 최소 절개와 수술 후 전문
케어를 통해 흉터는 보이지 않습니다.
               

Нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын дараах
эмчилгээ, арчилгаа

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын дараах
эмчилгээ, арчилгаа

Мэс заслын үр дүнд мэс засалтай адилхан чухал нөлөө үзүүлдэг
зүйл бол мэс заслын дараах арчилгаа юм.
НАНА эмнэлэгт эрүүний мэс засалд орсон хүмүүст зориулсан
мэс заслын дараах эмчилгаа, арчилгааг хийдэг.

 • 01

  Ууран гуужуулах арчилгаа болон чийгшүүлэх маск

 • 02

  Хавдалт буулгах маск болон
  витамин арчилгаа

 • 03

  Хаюдалт буулгах тариа болон үрэвслийн тариа

 • 04

  Хавдалт буулгах лазер болон массажны аппарат

 • 05

  Эдгэх хугацаанд нүүрээ сайн цэвэрлэх боломжгүй байдаг учраас
  арьсны гүн цэвэрлэгээ арчилгаа

 • 06

  Цэгэн массажны тусламжтай
  арьс татаж, чангалах арчилгаа

НАНА эмнэлгийн найдвартай эрүүний мэс засал

НАНА эмнэлгийн найдвартай
эрүүний мэс засал

3D - CT мэс заслын
өмнөх шинжилгээ

Мэс заслын өмнө 3D - CT мэс заслын өмнөх шинжилгээгээр
хүн бүрийн өөр хоорондоо ялгаатай нүүрний ясны хэлбэр,
булчингын зузаан, мэдрэлийн судалны байрлал зэргийг
тодорхойлон нягталж, үүн дээр үндэслэн
мэс заслын дизайнаа гаргана.

Мэс заслын өмнөх
нэгдсэн шинжилгээний систем

Мэс заслын өмнөх шинжилгээний төхөөрөмжнүүдээр 
нэгдсэн шинжилгээ хийн мэс заслын аюулгүй байдлыг хангана.
50 гаруй төрлийн өвчний шинжилгээгээр өвчтөний
эрүүл мэндийн дата-г шалгасны дараа
тухайн хүний оношид тааруулан мэс заслыг хийнэ.

Салбар салбарын мэргэжилтнүүд

Олон туршлагатай, салбар бүрийнхээ нарийн мэргэшсэн
эмч, мэргэжилтнүүд аюулгүй, үр дүнтэй үйлчилгээг хүргэнэ.
Арвин туршлагатай нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын баг үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй, найдвартай,
үр дүнтэй мэс заслын үр дүнг хариуцан ажиллаж байна.

Мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн

Байнгын хяналтын системээр өвчтөний 
байдлыг цаг алдалгүй хянаж, мэс заслын өмнөөс
мэс заслын дараах эдгэрэлтийн явцад мэдээ алдуулалтын
мэргэжилтэн өвчтөнийг хариуцан хяналт тавина.

Нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын дараах арчилгаа

НАНА эмнэлэгт эрүүний мэс заслын дараа
хамгийн шилдэг үр дүнгийн төлөө арчилгаа
эмчилгээний багц үйлчилгээг явуулдаг.
Хавдалт багасгах хавдалтын программ зэрэг
арьс арчилгааны үйлчилгээгээр эдгэрэлтийг хурдасгана.

НАНА эмнэлгийн санал болгох бичлэг

Нарийн нягт үзлэг, зөвлөгөөгөөр дамжуулан хүн хүний онцлогт тохирсон мэс заслаар шинэ дүр төрхийг бэлэглэх НАНА-гийн бичлэгээр хүлээн авч үзээрэй!

Нарийн нягт үзлэг, зөвлөгөөгөөр дамжуулан хүн хүний онцлогт тохирсон мэс заслаар шинэ дүр төрхийг бэлэглэх НАНА-гийн бичлэгээр хүлээн авч үзээрэй!

Нана гоо сайхны эмнэлэг Өмнөх ба дараах

өмнөх би & одоогийн би

NANA PLASTIC SURGERY