Сэтгэлээрээ эмчилгээ хийнэ.

Нана гоо сайхны эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүд

Дадлага туршлага, хичээл зүтгэлээр мэс засал хийдэг ажилчдын танилцуулга

NANA Doctors

Гоо сайхны мэргэжилтэн
Сон Син Жэ эмч
Намтар
· СанГеБэг гоосайхны эмнэлгийн эмч
· СанГеБэг гоосайхны эмнэлгийн зочин профессор
Эрдэм шинэжилгээний ажил
· БНСУ-ын гоо сайхан/сэргээн засах холбооны гишүүн
· БНСУ-ын гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
· БНСУ-ын бичил мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
· БНСУ-ын гоо сайхны мэс заслын нүдний мэс заслын судалгааны хурлын гишүүн
  • INSTAGRAM

    FOLLOW @nana_facegram