Сэтгэлээрээ эмчилгээ хийнэ.

Нана гоо сайхны эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүд

Дадлага туршлага, хичээл зүтгэлээр мэс засал хийдэг ажилчдын танилцуулга

NANA Doctors

Гоо сайхны мэс засал
Жан Со Юүн эмч
Намтар
· Курё ИС-ийн Анагаахын сургууль төгссөн
· Курё ИС-ийн профессор
· Курё ИС-ийн гоо сайхны мэс заслын төвийн эмч
· Курё ИС-ийн гоо сайхны мэс заслын төвийн эмч
Эрдэм шинэжилгээний ажил
· БНСУ-ын гоо сайхан/сэргээн засах холбооны гишүүн
· БНСУ-ын гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
· БНСУ-ын "Хоёр нүүр" эмнэлгийн зөвлөлийн гишүүн
· IPRS гишүүн
  • INSTAGRAM

    FOLLOW @nana_breast