Хөх
Төгс хөхний мэс засал
Мотива хөхний мэс засал
Белла жел микро
Ээжүүдийн хөхний мэс засал
Инспира хөхний мэс засал
Хөхний толгойн хагалгаа
Нүүрний гадаргуу
Нүүрний дөрвөлсөн мэс засал
Дөрвөлжин эрүүний мэс засал
Шанааны мэс засал
Эрүүний үзүүрийн мэс засал
Духны мэс засал
Урд хацрын өөх багасгах мэс засал
Давтан мэс засал
Нүд
Давхрааны мэс засал
Нүдний давхраа
Сэтгэлгээ
Нүдний доод уутанцар
Дундаж насны нүдний мэс засал
Нүдний дахин хагалгаа
Хамар
Барби хамрын мэс засал
Тэгш хамар
Хамрын үзүүрийн хэлбэр засах
Хамрын үзүүрийн хэлбэр засах мэс засал
Төрөл бүрийн гэмтэлтэй хамрын мэс засал
Хамрын үзүүр тарилга
Хамрын давтан хагалгаа
Биеийн хэлбэр
Их хэмжээгээр өөх соруулах
44размерийн өөх соруулах
Ээжүүдийн хэвлийний өөх соруулах
Нана хэвлийн өөх соруулах мэс засал
Өөх
Хэсэгчилэн өөх суулгах
НАНА PRP өөх соруулах
Залуужуулах
Зүсэлтгүй арьс татах
Зүсэлттэй татах
Эрэгтэй
Эрэгтэй нүдний хагалгаа
Эрэгтэй хамрын хагалгаа
Оддын эрүүний хагалгаа
Мэсгүй хагалгаа
Филлер
Ботокс
Төрөлхийн мэт үрчлээгүй арьс
Арьс чийгшүүлэх эмчилгээ
Нүүрний хэлбэр засах эмчилгээ
Арьсны мэс засал
Арьсыг дотор талаас нь татах тэжээл өгөх
Цагааруулах хөтөлбөр
Нүхжилт/Сорвиний хөтөлбөр
Бүх меню хаах

Меню

меню
OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

온라인상담

close
 • 온라인상담온라인상담
 • 카톡상담카톡상담
 • 비용상담비용상담
 • 문자예약문자예약
 • 온라인예약온라인예약
 • 오시는 길오시는 길

НАНА эмнэлгийн шалгарсан know-how

Нүүрний хэлбэр
засах мэс засал

Нүүрний ерөнхий харьцаа болоод
тухайн хүний онцлогийг чухалчлан үзнэ

Шанааны давтан мэс засал

Эхний удаагийн мэс заслын дараа асуудлыг тодорхой анализ хийн эгц өөдөөс, хажуу талаас, 45хэмийн өнцгийн шанааг бодон
гөлгөр нүүрний хэлбэр ба орон зайг гаргаж өгсөн жижиг нарийхан нүүрний хэлбэрийг бий болгож өгнө.
1차 수술의 문제점을 정확하게 분석하여
정면뿐만이 아닌 측면, 45도 각도의 광대를
생각하여 매끄러운 얼굴라인과 입체감을
살려주어 작고 갸름한 얼굴형을 만들어드립니다.
Previous Next
 • НАНА эмнэлгийн шанааны давтан мэс засал нь?

 • Жижиг нүүртэй болохыг хүсвэл?

   
   Мэс заслын дараа өмнөх дараах өөрчлөлт бараг гараагүй байх, бэхэлгээ тавигдах тохиолдолд,
          эсвэл нүүрний хоёр тал тэгш бус хэмтэй байх тохиолдолд үүний сайжруулахын
           тулд хийж байгаа мэс засал. Давтан мэс засал нь анхны мэс заслыг бодвол илүү нарийн төвөгтэй 
          байдаг учраас мэс заслын туршлагатай мэргэжилтэн ба хангалттай зөвлөгөөгөөр дамжуулан  
          аюулгүй амжилттай мэс заслыг явуулах хэрэгтэй. 
 • 개개인에게 맞는수술방법으로 진행합니다

 • 광대 재절골

  재절골로 얼굴의 폭을
  줄여주어 더 슬림한
  라인으로 디자인합니다.

  나사 재고정

  벌어진 나사를
  확실하게 재고정하여
  불유합을 막아줍니다.

  나사 제거

  뼈가 아문 후에
  나사를 제거하여
  수술 흔적을 없애줍니다.

나나성형외과의 광대 재수술이 특별한 이유

01 재수술의 원인 분석
상담과 진단을 통해 재수술의 원인을 파악하여
환자에게 맞는 수술 방법으로 진행합니다.
02 3D-CT-ийн тусламжтайгаар
нүүрний яс, булчингийн өөрчлөлтийг
нэгбүрчлэн шинжилж мэс заслын төлөвлөгөө гаргана.
03 Мэргэжлийн аюулгүй систем
мэс заслын өрөөн дотор, гадна аюулгүй байдлыг нэгдүгээрт тавин мэс заслыг гүйцэтгэнэ.
04 Мэс заслын цагийг багасгах
Мэс заслын цагийг хурдлуулснаар цус алдалт, хөхрөлт, хавдалтыг багасгаж,
эдгэрэлтийг хурдлуулна.
05 Давтан мэс засал NO!
Мэргэжлийн эмч хамт олны нарийн үзлэгийн
тусламжтай нэг удаагийн мэс заслаар төгс үр дүнг гаргана.

Шанааны давтан мэс заслын тухай

Мэс заслын цаг

1цаг

Мэдээ алдуулалт

Бүтэн норкоз

Эмнэлэгт хэвтэх эсэх

Үгүй

Цус гадагшлуулах гуурс

Байхгүй

Оёдол авах

7 хоногийн 
дараа

Хэвийн амьдрал

 7 хоногийн дараа

Эмнэлгийн үзлэг

Мэс заслын дараах
7 хоног

НАНА эмнэлэг
шанааны давтан
мэс заслын гол онцлог

나나성형외과
사각턱 재수술
키포인트

Энэ нь шанааны мэс заслын дараа өөрчлөлт гараагүй, эрүүний тэгш бус хэм зэргийг засахыг хүссэн тохиолдолд давтан мэс засал хийлгэх боломжтой байдаг. Давтан мэс засал нь анхны мэс заслаас илүү нарийн төвөгтэй учраас мэргэжлийн, туршлагатай
эмч хамт олонд хандаж мэс заслаа хийлгэх хэрэгтэй.
Энэ нь шанааны мэс заслын дараа өөрчлөлт гараагүй, эрүүний тэгш бус хэм зэргийг засахыг хүссэн тохиолдолд давтан мэс засал хийлгэх боломжтой байдаг. Давтан мэс засал нь анхны мэс заслаас илүү нарийн төвөгтэй учраас мэргэжлийн, туршлагатай 
эмч хамт олонд хандаж мэс заслаа хийлгэх хэрэгтэй
안면윤곽 재수술 집도 노하우

안면윤곽 재수술
집도 노하우

해부학적 이해와 
전문적인 높은 수준의
수술 노하우를
가지고 있습니다.
정확하고 안정적인 고정 기술력

정확하고 안정적인
고정 기술력

한 번 고정한 핀에서
새로운 고정점을
찾는 것이
중요합니다.
어느 각도에서나 슬림한 라인

어느 각도에서나
슬림한 라인

개개인의 얼굴에
맞도록 조화롭고
균형있게 만드는
것이 중요합니다.
부작용 최소화 안전한 수술

부작용 최소화
안전한 수술

오랜 노하우의
의료진이 정확한
원인을 분석하여
수술을 진행합니다.
수술 후 케어

나나성형외과의
수술 후 케어

세심한 수술 후
케어로 만족도
있는 결과를
보여드립니다.

НАНА эмнэлгийн   Q & A

금속이 몸 안에 있는게
싫은데 고정나사
꼭 필요한가요?

뼈를 절골하여 수술하는 경우 뼈를 
고정하여 잘 붙게 하기 위해서는 
고정나사가 꼭 필요합니다. 수술 후 
뼈가 아물 시간이 충분히 흐른 후에 
고정나사를 제거하거나 또는 
녹는 나사를 사용하여 고정시키는
방법이 있으니 참고하시길 바랍니다.

수술 후 함몰현상이
생겼는데 재수술말고
다른 방법은 없을까요?

함몰된 부분의 원인을 파악하여 
방법을 정하시는 것이 좋습니다. 
뼈, 고정나사의 문제로 함몰된 
경우에는 재수술을 추천드립니다. 
하지만 피부조직의 문제로 
함몰현상이 일어난 경우에는
지방이식이나 필러 시술로 볼륨을
살려주어 라인 정리를 해줄 수 있습니다.
               

НАНА эмнэлгийн
шанааны давтан
мэс засал хэрэгтэй
тохиолдлууд

НАНА эмнэлгийн
шанааны давтан мэс засал
хэрэгтэй тохиолдлууд

Давтан мэс заслын шалтгаан олон төрөл учраас гол асууудлыг шинжлэн
тохиросн мэс заслын аргыг ашиглана.

 • 01

  Эхний мэс заслын дараа
  урдаасаа нүүр жижигрээгүй үед

  얼굴의 폭이 줄어들지 않은 경우
 • 02

  Эхний мэс заслын дараа
  45хэм өнцгөөс шанаа төвгөр
  хэвээрээ байх тохиолдолд

  45도 광대가 두드러진 경우
 • 03

  Эхний мэс заслын дараа
  хацар хэсгээр унжилт өгсөн
  байх тохиолдолд

  볼처짐이 생긴 경우
 • 04

  Эхний мэс заслын дараа
  нүүрний тэгш бус хэмтэй болсон тохиолдолд

  비대칭이 생긴 경우
 • 05

  Эхний мэс заслын дараа
  нүүрний яс гөлгөр гадаргуутай
  биш байх тохиолдолд

  윤곽이 매끈하지 못한 경우
 • 06

  Эхний мэс заслын дараа
  зүсэлт хийсэн хэсгээр хонхойсон тохиолдолд

  절골부위가 함몰된 경우

НАНА эмнэлгийн найдвартай эрүүний мэс засал

НАНА эмнэлгийн найдвартай
эрүүний мэс засал

3D - CT мэс заслын
өмнөх шинжилгээ

Мэс заслын өмнө 3D - CT мэс заслын өмнөх шинжилгээгээр
хүн бүрийн өөр хоорондоо ялгаатай нүүрний ясны хэлбэр,
булчингын зузаан, мэдрэлийн судалны байрлал зэргийг
тодорхойлон нягталж, үүн дээр үндэслэн
мэс заслын дизайнаа гаргана.

Мэс заслын өмнөх
нэгдсэн шинжилгээний систем

Мэс заслын өмнөх шинжилгээний төхөөрөмжнүүдээр 
нэгдсэн шинжилгээ хийн мэс заслын аюулгүй байдлыг хангана.
50 гаруй төрлийн өвчний шинжилгээгээр өвчтөний
эрүүл мэндийн дата-г шалгасны дараа
тухайн хүний оношид тааруулан мэс заслыг хийнэ.

Салбар салбарын мэргэжилтнүүд

Олон туршлагатай, салбар бүрийнхээ нарийн мэргэшсэн
эмч, мэргэжилтнүүд аюулгүй, үр дүнтэй үйлчилгээг хүргэнэ.
Арвин туршлагатай нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын баг үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй, найдвартай,
үр дүнтэй мэс заслын үр дүнг хариуцан ажиллаж байна.

Мэдээ алдуулалтын мэргэжилтэн

Байнгын хяналтын системээр өвчтөний 
байдлыг цаг алдалгүй хянаж, мэс заслын өмнөөс
мэс заслын дараах эдгэрэлтийн явцад мэдээ алдуулалтын
мэргэжилтэн өвчтөнийг хариуцан хяналт тавина.

Нүүрний хэлбэр засах
мэс заслын дараах арчилгаа

НАНА эмнэлэгт эрүүний мэс заслын дараа
хамгийн шилдэг үр дүнгийн төлөө арчилгаа
эмчилгээний багц үйлчилгээг явуулдаг.
Хавдалт багасгах хавдалтын программ зэрэг
арьс арчилгааны үйлчилгээгээр эдгэрэлтийг хурдасгана.

НАНА эмнэлгийн санал болгох бичлэг

Нарийн нягт үзлэг, зөвлөгөөгөөр дамжуулан хүн хүний онцлогт тохирсон мэс заслаар шинэ дүр төрхийг бэлэглэх НАНА-гийн бичлэгээр хүлээн авч үзээрэй!

Нарийн нягт үзлэг, зөвлөгөөгөөр дамжуулан хүн хүний онцлогт тохирсон мэс заслаар шинэ дүр төрхийг бэлэглэх НАНА-гийн бичлэгээр хүлээн авч үзээрэй!

Нана гоо сайхны эмнэлэг Өмнөх ба дараах

өмнөх би & одоогийн би

NANA PLASTIC SURGERY