Онлайн зөвлөгөө

НАНА гоо сайхны эмнэлэг

Онлайн зөвөлгөө бөглөх

НАНА эмнэлэгээс авахийг хүссэн сэдээлэл байвал бичээрэй.
шалгасаны дараа , асуусан зүйлийн талаар яаралтай харуи өгөх болно.