Зөвшөөрөлгүй цуглуулах

Бид NANA Пластик Мэс заслын вэб сайтад цахим шуудан цуглуулах программууд болон бусад техникийн хэрэгслээр байршуулсан цахим шуудангийн хаягийг зөвшөөрөлгүй цуглуулахаас татгалзаж, үүнийг зөрчсөн тохиолдолд Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний тухай хуулийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх болно гэдгийг санаарай.