NANA PLASTIC SURGERY

NANA HOSPITAL
Мэдээ

Nana notice

Хэвлэл мэдээлэл, мэдээ, хуванцар мэс заслын судалгаа

NANA PLASTIC SURGERY

NANA Мэдээ

Төлөөлөгчийн дугаар

+82-10-4756-6601

Онлайн харилцаа

Хаяг

165-8 Nonhyeon-dong,
Gangnam-gu, Seoul HM Building
3rd ~ 6th, 10th, 13th давхарт

Эмнэлгийн цаг

Ажлын өдөр
AM 10:00 ~ PM 7:00
Бямба гарагт
AM 10:00 ~ PM 7:00

※ Бүх нийтийн амралтын өдрүүд / Ням гарагт хаалттай

  • Instagram DM
  • Хурдан үнийн шалгалт